Faste aktiviteter

BANKO

I ODDEN FORSAMLINGSHUS.

Hver TIRSDAG spiller vi banko kl.19.15 

Vel mødt.

"Bankobussen" kører som sædvanligt.

Odden Gymnastikforening har Zumbatimer hver mandag

Pensionistforeningen spiller kort hver tirsdag eftermiddag


Oddencafeen


Onsdag 01.02.23 kl. 10

Grundlovens historie og tronfølgeloven fra 1953,

som banede vejen for dronning Margrethe.

Ved Niels Linsaa, der i den grad har styr på vores

Danmarkshistorie.

Kaffe kr. 20,-


Onsdag 08.03.23 kl. 10

Bo trygt - indbrudsforebyggelse ved Per Kragh,

tidligere politigkommissær.

Kaffe kr. 20,-


Onsdag 05.04.23 kl. 10

Humørsprederen Erling Lindgren garanterer grin og latter i foredraget NYE Humørpiller

Kaffe kr. 20,-