Faste aktiviteter

BANKO

I ODDEN FORSAMLINGSHUS.

Hver TIRSDAG spiller vi banko kl.19.15 

Vel mødt.

"Bankobussen" kører som sædvanligt.

Odden Gymnastikforening har Zumbatimer hver mandag

Pensionistforeningen spiller kort hver tirsdag kl. 13 - 16

Kaffe og brød m/ost og pålæg kr 20.-


Alle er velkommen


Oddencafeen


Holder sommerferie. Vi ses til efteråret - altid første onsdag i måneden.


------------------------------

Onsdag den 06.09.23 kl 10-12

Hvad er Odden og hvad kan Odden?

Hvorfor vælge at slå sig ned her?

Ved tilflytter Petter Brandbjerg, indretningsarkitekt og rumdesigner.

Kaffe og brød kr 20.-


Onsdag den 27.09.23 kl 10-12

Fællesskaber og ensomhed.

Ved David Vincent Nilsen, tidl. katolsk præst - nu konsulent i Ældresagen.

Kaffe og brød kr 20.-


Odden aftencafe 02.11.23 kl. 19

Foredrag om dansk forsvarspolitik og om at være udsendt.

Ved Adam Meinertz, som sev har været udsendt til Afganistan og

nu er sekretariatsleder i Folk og sikkerhed.

Kaffe og kage kr 45.-


Onsdag den 06.12.23 kl 10-12

Julehygge

Ved sognepræst Kristian Massey Møller

Kaffe og brød kr 20.-