Arrangementer

December 2023

Februar 2024

Marts 2024

DEN SELVEJENDE INSTITION ODDEN FORSAMLINGSHUS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG

DEN 29. FEBRUAR 2024 KL. 19.


DAGSORDEN


Pkt.  1. Valg af dirigent

Pkt.  2. Valg af protokolfører og stemmetællere

Pkt.  3. Bestyrelsens beretning

Pkt.  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Pkt.  5. Behandling af indkomne forslag

Pkt.  6. Valg til bestyrelsen:

         På valg er:  formand  Inga Overgaard

                              Gitte Andersen

                              Maj-Britt Pedersen

                              Nauja Schou Jensen           modtager ikke genvalg

          Valg af en suppleant til bestyrelsen

Pkt.  7.  Valg af billagskontrollant Louise (Lulu) Møller Rasmussen

              Valg af billagskontrollantsuppleant nuv. Lenda Petersen

Pkt.  8. Fastsættelse af kontingent

Pkt.  9. Eventuelt

Oddendagen i forsamlingshuset


Højskoledag - for alle i Lumsås og Odden

Lørdag den 02.03.24 kl. 9:30 - 16:15

             9:30 Kaffe

10:00-11:30 Foredrag om Miels Hausgaard v/sognepræst Kristian Massey Møller

                     Herefter lotteri med gode præmier.

           11:30 Frokost.

           13:10 Højskolesang og Sjællands Oddes pris.

           14:15 Kaffe og foredrag: Originaler og krøllede eksistenser.

                     den tv-journalist Kurt Leth fra kaffe med Kurt - holder sit sændende og

                     levende foredrag om almindelige menneskers ualmindelige historier.

           16:15 Afslutning.


Pris kr 125,- inkl. lotteri - ekskl. drikkevarer

Tilmeldingsfrist 26.2 til Inga Overgaard (i.o@overgaard.mail.dk eller tlf: 21 79 60 78)

Arrangør Odden kirke og Forsamlingshus samt Sjællandsodde fællesråd